ЗВІТ

керівника

КДНЗ № 6 «Любисток»

перед колективом та батьківською громадськістю про проведену роботу

за звітній період

2019-2020 навчального року.

/Files/images/20190207_111016.jpg

20190207_111055

Завідувача КДНЗ № 6 «Любисток»

МЕЛЬНИЧУК Т.П.

Шановні колеги, батьки, гості!

Дорогу я обрала у житті таку,

Яку сама обрать хотіла.

І скільки я по цій дорозі йду,

Ніколи про свій вибір не жаліла.

І завжди я гордитись буду тим,

Що доля саме так у мене склалась,

Якби ще раз прийшлося обирать,

Я б ні хвилинки не вагалась.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. №178 «Положення про дошкільний навчальний заклад», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Мельничук Тетяна Павлівна, завідувач Комунального дошкільного навчального закладу №6 «Любисток», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 46 років, маю звання «вихователь-методист», вищої категорії звітую про основні напрямки своєї діяльності за перед колективом та громадськістю за проведену роботу за звітний період 2019-2020 навчального року.

Мета якого: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування :

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Нормативно-правова база

Комунальний дошкільний навчальний заклад №6 «Любисток» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

--Конституція України;Ю Закону України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», положення про дошкільний навчальний заклад, БКДО, Закону України «Про Охорону праці», Закону України «Про Цивільний захист», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», Конвенції ООН «Про права дитини». А також відповідно власного Статуту та річного плану.

Пріоритетні напрямки освітньої роботи в ЗДО

Пріоритетними напрямками освітньої роботи в ЗДО є:

· Спрямування освітньої діяльності ЗДО на розвиток національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

· Розвиток мовної особистості дошкільника через призму БКДО.

· Формування в дошкільників елементів екологічного світорозуміння, початкового досвіду гуманної взаємодії з природним довкіллям разом з дорослими і однолітками;

· Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей;

Заклад дошкільної освіти в практиці роботи з дітьми дошкільного віку впроваджує освітні програми:

1. БКДО. Науковий керівник Богуш А.М.

2 Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Науковий керівник: В.Л.Огневюк, ректор Київського університету

ім. Б.Грінченка, академік НАПН України.

А також використовуємо і додаткові освітні програми:

1. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості». Автори Борщ Р.М., Самойлик Д.В.

2 «Грайлик». Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Автор: Березина О.М.

3. «Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Автор: Єфименко М.М.

Головною метою управління ЗДО вважаю:

· Створення умов , за яких відбувається зростання особистості дитини, педагога, з’являються мотиви до самореалізації;

Тому основним завданням в системі управління ЗДО ставлю:

1. Виконання своїх функціональних обов’язків на вищому рівні;

2. Створення морально-здорового клімату в колективі, атмосфери довіри, взаємоповаги, відсутності напруженості;

3. Підвищення рівня зацікавленості професійного зростання;

4. стимулювання рівня зацікавленості, прояву ініціативи;

5. створення позитивного іміджу ЗДО;

6. співпраці з батьківською громадськістю;

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку. При цьому велика увага приділялась на основні пріоритетні завдання закладу дошкільної освіти в 2019-2020 навчальному році були:

1. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей народознавчої компетенції, орієнтовані на сталий стиль життя;;

2. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей шляхом діагностування, впровадження інноваційних технологій, систематичного планового оздоровлення дітей дошкільного віку та спортивної роботи

3. Створення психологічних комфортних умов для сприяння дитиною гливої соціальної ролі школяра Нової української школи.

А також поставлені були завдання на оздоровчий період 2020 року: ---- Створення належних умов, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.( в зв’язку пандемією на Covid-19 виконати поставлені завдання на жаль не вдається)

Планування роботи КДНЗ №6 «Любисток» здійснювалось відповідно до --відповідно до:

n Конвенції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

n Інструктивно-методичні рекомендації (додаток до листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9 -419)

«Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

-- Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.

--керувались наказом МОН України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину»

Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Зарахування дітей до закладу здійснюється згідно електронної реєстрації (черги) Всеукраїнської інформаційної системи управління освітою та на підставі заяв батьків, пред’явлення до закладу медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтв про народження дитини.

КДНЗ №6 «Любисток» працює з 7.00 ранку до 17.30 годин вечора з п’ятиденним робочим тижнем.

Кадрове забезпечення.

Саме для виконання цих поставлених основних завдань і залежить від забезпечення освітній заклад кваліфікаційними кадрами.

В народі кажуть : Чого ми в світі варті без батьків? Так само в закладі чого вартий керівник без хорошого колективу.

Протягом навчального року трудовий колектив ЗДО складав 26 штатних одиниць, з них 22 жінки.

Педагогічних працівників -7.

Вихователь першої молодшої групи Сворнєва І.В., освіта неповна вища, за фахом вихователь дошкільного закладу, загальний педагогічний стаж роботи 12 років, на посаді в закладі з 2016 року, курсову перепідготовку та атестацію пройшла в 2018 році на відповідність займаній посаді.

Вихователь Горковська А.Л., на посаді в закладі з грудня 2019 року, студентка Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського.

Вихователь другої молодшої групи Пашевська Н.В., освіта неповна вища, вихователь дошкільного закладу, педагогічний стаж 42 роки, на посаді в закладі з 2018 року, курсову перепідготовку та атестацію пройшла в 2015 році на відповідність займаній посаді.

Вихователь старшої групи Кандибаєва Н.А., здобуває повну вищу освіту в Миколаївському національному університеті ім.. В.О.Сухомлинського, на посаді вихователя 2 роки, в закладі працює з 2014 року. В 2019 році обрана голової профспілки ЗДО.

Молодий вихователь Майська Н.О., має неповну вищу освіту, за фахом вчитель початкових класів з правом викладання англійської мови, педагогічний стаж роботи 2 роки, в закладі працює з 2018 року.

Музичний керівник Марянкіна Л.І., має неповну вищу освіту, педагогічний стаж роботи 16 років, в закладі працює з вересня 2018 року, творча, відповідальна , обрана головою ПК нашої профспілкової організації.

Практични й психолог Зінюк В.М. , має повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи 1,5

Атестація та підвищення професійної кваліфікації педагогічні працівники проходять відповідно до перспективних графіків проходження атестації та курсової перепідготовки, відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників».

Медико-профілактична робота в ЗДО

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

n три разове харчування (раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами)

n аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня;

n загартовуючи процедури: ходьба босоніж після сну по доріжці здоров’я, гімнастика пробудження, ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури.

n Щоденне часткове та сквозникове провітрювання;

n Щоденний вранішній фільтр дітей з вимірюванням температури тіла.;

n ЗДО в достатній кількості забезпечений дезінфікуючими та миючими засобами.

n Щоденні прогулянки на свіжому повітрі, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття та дитячий туризм.

Всю організацію медичного обслуговування в ЗДО покладено на сестру медичну старшу Ставертій С.В., освіта неповна вища, за фахом дитяча медична сестра, загальний стаж роботи 34 роки, на посаді в закладі з 2001 року, курсову перепідготовку та атестацію пройшла в 2018 році, на підтвердження вищої категорії.

Аналізуючи стан захворюваності в порівнянні з минулим 2018 роком можна зробити висновок, що захворюваність дітей значно зменшилась.

Назва хвороби

Всього випадків зареєстровано

В тому числі віком

3 роки та старше

Кір

Дизентерія

Скарлатина

Ентеріти

Ангіна

Грип

Пневмонія

Нещасні випадки, отруєння, травми

Інші захворювання

Всього:

1

1

84

86

1

1

84

86

Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО

В закладі дошкільної освіти створено відповідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму: ми маємо просторий музично-спортивний зал, спортивні майданчики на подвір’ї закладу, в кожній віковій групі обладнано фізкультурні центри. Для кожної вікової групи розроблено плани організації фізкультурно-оздоровчої роботи, відповідно до методично-інструктивних рекомендацій МОН України «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», що включають в себе: ранкову гімнастику, рухливі та малорухливі ігри, загартувальні процедури (традиційні , нетрадиційні), щоденні фізкультурні заняття та вправи, самостійна рухова діяльність, фізхвилинки, фізпаузи, дитячий туризм, фізкультурні спортивні свята та розваги. Сестрою медичною старшою Ставертій С.В. ведеться гурток «Корегуюча гімнастика для малят» для дітей з порушенням та попередженням плоскостопості , сколіозу.

Протягом року ведеться робота по проведенню обов’язкових спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, відповідно до Положення про проведення обов’язкових спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, які визначені Регламентами нормативних документів дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України: спортивні змагання «Перші кроки», «Дні здоров’я і фізичної культури», «Веселі старти»» (1 раз у квартал), «Олімпійський тиждень», під час цих заходів з дошкільниками проводять за відповідними сценаріями ігри, спортивні естафети, конкурси, змагання, масові забіги, до участі яких залучаються дорослі та батьки. По закінченню відповідних заходів до Управління освіти вчасно подається звіт про дату і місце проведення, форма проведення, кількість дітей, що брали участь, відповідальні, кількість залучених батьків та інших осіб для успішного проведення заходу. Хочу відзначити, що і в цьому році з допомогою всіх працівників закладу було значно поповнено матеріальну базу нетрадиційним обладнанням, виготовленим власноруч.

Організація харчування в ЗДО

Харчування дітей --- одне з найважливіших завдань закладу. З метою контролю та удосконаленням роботи з організації харчування дітей наказом №8 від 02 січня 2020 року продовжено роботу ради з організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти до складу якої входить завідувач, сестра медична старша, завідувач господарством, головний бухгалтер, голова ПК, кухар, голова батьківської ради закладу, які уповноважені контролювати роботу харчоблоку, дотримання існуючих натуральних норм, організацією забезпечення продуктами , їх якістю, організацією харчування по групах, дотримання санітарно-гігієничних умов приймання їжі, роботу з постачальниками. Засідання Ради з харчування проводиться один раз на місяць, прийняті рішення оформляються протокольно.

Основними постачальниками продуктів харчування в закладі дошкільної освіти є ПП «Менада», ВАТ «Вознесенський хлібзавод». Всі продукти, які поступають в комору приймаються в присутності членів ради, сертифіковані, доставляються в спеціалізованих для перевезення продуктів автотранспортах, які мають санітарні паспорти затверджені головним управлінням Держпродспоживслужби у Миколаївській області, водіями представлено копії медичних карток.

Режим харчування дітей у нашому закладі – триразовий: сніданок, обід, полуденок.

Оганізація харчування здійснюється відповідно до нормативно –правових документів: Закон України “Про дитяче харчування”, наказ МОН України та Мінохорони здоровя України №298/227 від17.04.2006 р. зі змінами до інструкції з харчування дітей затверджених наказом №202/165 від 20.02.2013 року.

Харчування дітей здійснюється відповідно до орієнтовного десятиденного меню на зимово-весняний та літньо-осінній період, які затверджуються керівником закладу.

При наявності довідки від лікаря здійснюється дієтичне харчування: стіл №5

На виконання рішення виконкому Вознесенської міської ради №01 від 17.01.2020 року «Про вартість харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти у 2020 році»

1) розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти становить 75 % вартості харчування однієї дитини на день.

· у віковій групі від 1 до 3 років у комунальному закладі дошкільної освіти –

18 грн. 00 коп.;

· у віковій групі від 3 до 6 (7) років у комунальному закладі дошкільної освіти –

22 грн. 50 коп.

2) розмір плати зменшується на 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, для батьків дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та дітей, батьки яких є учасниками бойових дій (брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пе5ребуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забез0печення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) та дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій;

· у віковій групі від 1 до 3 років у комунальному закладі дошкільної освіти –

9 грн. 00 коп.;

· у віковій групі від 3 до 6 (7) років у комунальному закладі дошкільної освіти –

11 грн. 25коп.

3) не справляється плата за харчування у комунальному закладі дошкільної освіти з батьків або осіб, які їх замінюють, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

3. Харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. Вознесенська, які є членами інших територіальних громад, здійснюється за умови передачі міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Вознесенська або за рахунок батьківських коштів, за винятком категорій дітей, передбачених абзацами третім, четвертим частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», абзацом другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ЗДО призначена сестра медична старша Ставертій С.В., яка діє за своїми посадовими обов’язками, щоденно складає меню-розклад, кожні десять днів робить аналіз виконання натуральних норм харчування, слідкує за якістю приготування їжі на харчоблоці кухарями Кондратьєвою К.С., та Харченко Т.В.

Інноваційна діяльність

Одним із основних завдань в становленні фахівця-вихователя є забезпечення результативності інноваційної освітньої діяльності закладу. Тому кожен вихователь обрав собі свою проблемну тему, в кожного складений план вивчення теми над якою вони працюють протягом року.

Пашевська Н.В. ---- «Формування культури мовлення дітей дошкільного віку з використанням спадщини В.О.Сухомлинського»;

Мар’янкіна Л.І. ---- «Логоритміка , як традиційна форма колекційної роботи музичного виховання»

Майська Н.О.. ---- «Комплексний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО».

Сворнєва І.В. ---- Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку»

Кандибаєва Н.А. ---- «Ціннісні пріоритети патріотичного виховання дошкільників в сучасному освітньому середовищі»

Вихователі закладу дошкільної освіти широко впроваджували в практику роботи з дошкільниками авторську програму Миколи Єфименко «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» , яка була спрямована на збереження здоров’я, покращання показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на розвиток у дошкільників доцільно використовувати набутий руховий досвід у самостійній руховій діяльності, бажання досягати певних успіхів, долати перешкоди, особисті труднощі, отримувати м’язову насолоду від рухової діяльності а особливо дбати про своє здоров’я та бажання вести здоровий спосіб життя.

Концепція розвитку

КДНЗ №6 «Любисток» продовжує працювати за Концепцією розвитку , розробленою моделлю --- «Екологічний дошкільний заклад», який виховує в дошкільнят любов до природи, до її збагачення та збереження.

Робота з молодим вихователем

Предметом особливої уваги й турботи керівника ЗДО є становлення молодого вихователя. В цьому навчальному році молодий вихователь Майська Н.О., разом ми склали план роботи школи молодого вихователя, метою якого є допомога становленню, психологічної адаптації та реалізації індивідуального творчого потенціалу молодого вихователя, сприянню його постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної майстерності.

Організація методичної роботи з педагогічним колективом

Педагогічний колектив КДНЗ №6 «Любисток» постійно працює в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність педагогічні технології і методики дошкільної освіти.

У педагогічній практиці ЗДО системної роботи щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників дедалі ширше використовуємо інтерактивні методи і прийоми, а саме, як традиційні так і нетрадиційні форми роботи з педкадрами за створеною структурою методичної роботи на навчальний рік.

На протязі року були проведені 2 вступна та підсумкова педагогічні ради та 2 тематичні:

IІ тематична педагогічна рада: Стан роботи в ЗДО з питання створення мовленнєвого розвивального середовища – шлях до забезпечення ефективності розвитку мовленнєвої компетенції дошкільника».

До неї були проведені:

Анкетування-тестування

Міжособистісні взаємини і комунікативні якості особистості в педагогічному колективі

Консультація: медіаосвіта дітей дошкільного віку;

Колективний перегляд:

- використання народної казки в музичному вихованні дошкільнят, розвитку їх мовленнєвого спілкування; музичне заняття в старшій групі. Музичний керівник Марянкіна Л.І.

- використання художніх творів В.О.Сухомлинського для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників. Комплексне заняття з розвитку мовлення та зображувальної діяльності в старшій групі. Вихователь Кандибаєва Н.А.

- організація мовленнєво-ігрової\ діяльності дітей дошкільного віку. Заняття з використанням вправ та ігор на розвиток координації мовлення дітей дошкільного віку. Вихователь середньої групи Майська Н.О.

-Картина як дидактичний засіб розвитку монологічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку.Заняття з навчання дітей розповіді за картиною. Вихователь ІІ молодшої групи Пашевська Н.В.

IIІ тематична педагогічна рада: «Стан роботи в ЗДо з питання формування в дошкільників мотивації до дій і моделей народознавчої поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

До неї були проведені:

Ділова гра: Виконання завдань ділової гри з питання елементарної підготовленості дошкільників до навчання в новій українській школі.

Консультація: Формування навичок безпеки життєдіяльності дошкільників.

Тренінг для педагогів: «В колі друзів»

Колективний перегляд:

- ознайомлення дітей з довкіллям. Інтегроване заняття по ознайомленню з довкіллям з використанням зображувальної діяльності. Вихователь Кандибаєва Н.А.

- Традиції та звичаї сімї – запорука патріотично-моральної та національної свідомості дошкільника. Розвага «День народження дитини». Вихователь середньої групи Майська Н.О., муз керівник Марянкіна Л.І.

- Знайомство дітей з народними символами України з використанням української народної пісні. Комплексне заняття по ознайомленню з соціумом. Вихователь другої молодшої групи Пашевська Н.В., музкерівник Марянкіна Л.І.

- Використання малого українського фольклору. Закняфття з художньої літератури з використанням народного фольклору. Вихователь першої молодшої групи Сворнєва І.В.

IУ Підсумкова педагогічна рада: «Підсумки результатів вивчення науково-методичної проблеми ЗДО з формування мовленнєвої компетенції дошкільників у 2019-2020 н.р.»

До неї були проведені:

Методичний фетиваль: Презентація досвіду роботи педагогів ЗДО;

Дебати: « Діагностика та результати психолого-педагогічного обстеження дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.»

Інтерактивна ділова гра для вихователів:«Підвищуємо рівень професійної майстерності»

Консультації для педагогів:

« Як створити психологічно комфортне середовище для кожної дитини в групі дошкільного навчального закладу»

«Як досягти балансу між традиціями та інноваціями»

«Зміст та основні напрямки екологічного виховання дошкільників»

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

«Дидактичний посібник – засіб розвитку дошкільника»

«Педагогічними стежками до шляху професійного успіху»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми планування освітньо-виховної роботи в літній період»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

· вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

· осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час освітнього процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

· залучали батьків, як безпосередніх учасників освітнього процесу до різних форм і методів роботи закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

· недотримання тематичного принципу розподілу різних завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

· недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

· надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

· вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

Наради при завідувачу, засідання Ради ЗДО.

Проводячи наради при завідувачу вирішуються зазвичай питання стану організації харчування дітей в ЗДО, харчування дітей пільгових категорій, інших територіальних громад, дотримання режиму дня, стан батьківської плати,, питання фінансово-господарської роботи та інші питання та приймаються відповідні рішення.

Засідання Ради ЗДО проводиться 1 раз на місяць де обговорюються питання, які необхідно вирішити: питання атестації педагогічних працівників, обговорюються питання результатів обстеження розумового і фізичного розвитку дітей, аналізуються результати освітньої роботи за І та ІІ півріччя, аналіз захворювання дітей, стан фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ЗДО та інші питання.

Адміністративна нарада. Засідання Ради з харчування.

Адміністративні наради проводимо щопонеділка, під час яких вирішуємо щоденні проблемні питання, які виникають, плануємо фінансово-господарську роботу на тиждень.

Рада з харчування працює щоденно, засідання проводимо подекадно, де обов’язково розглядається питання стану виконання натуральних норм харчування за 10 днів.

Розвивальне середовище в ЗДО

Для занять дітей, їх розвитку, навчання та виховання в КДНЗ №6 «Любисток» створено та обладнано приміщення: методичний кабінет, який є осередком методичного діяльності педагогічного колективу, медичний кабінет служить для надання дітям першої медичної допомоги, проведення антропометричних заходів, музично спортивна зала – центр проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільникам та музичних занять, свят та розваг. Окрема їдальня. Групові кімнати, кабінет завідувача мають сучасний інтер’єр, створені розвивальні середовище для всебічного розвитку дітей .

Організація роботи з ОП та БЖД

В закладі дошкільної освіти введено в дію систему управління охороною праці;

Травматизму під час освітнього процесу в ЗДО не відбулося;

За 2019 рік травмовано в побуті працівників 1 особа, серед дітей травмовано 7 дітей;

За 5 місяців 2020 року травматизму в ЗДО та в побуті серед працівників зареєстровано 1 особа, серед дітей травмована дві дитини..

Постійно-діюча комісія з ОП регулярно проводить первинні, періодичні, повторні та інші інструктажі з працівниками закладу;

При прийнятті на роботу працівником заповнюється “Контрольний лист. Форма К-1”;

Між адміністрацією та трудовим колективом ЗДО складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований Управлінням праці і соціального захисту населення на 2015-2020 роки;

Розроблені плани евакуацій учасників освітнього процесу закладу на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій а також плани евакуацій на випадок дій воєнного характеру;

Облаштовано сховища на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, призначені відповідальні особи та проведені тренувальні дії з дітьми та працівниками закладу;

Розроблено пам'ятки “ Дії населення під час виникнення надзвичайних ситуацій”, Інструкції про заходи з пожежної безпеки , план дій на випадок пожежної безпеки для працівників ЗДО, затверджено керівником та вивішено на видних місця по всіх об’єктах закладу .

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу. З цією метою в закладі дошкільної освіти укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (8 шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки з пожежної безпеки.

Організація роботи з батьками

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати активні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього активні форми співпраці:

 • Батьківські збори;
 • Індивідуальні консультації;
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми та представлення їх на виставку;
 • Участь батьків в проведенні свят, спортивних розваг;
 • Участь в проведенні Акції «Казка навколо нас!» по благоустрою території закладу, групових майданчиків;
 • Дні відкритих дверей;
 • Інформаційні куточки для батьків «Навчаємо та виховуємо дитину разом з нами»

Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника здоров'я людини в цілому.

Протягом навчального року були проведенні групові батьківські збори, анкетування, дискусія «Я сам! Або криза 3-х років», інформаційна панорама « Культура взаємин батьків і дітей, консультації ,відкритий мікрофон «Дитина та її пустощі. Карати або не карати?», розглядались питання спільної роботи вихователів та сімї з соціальної адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку, організація харчування дітей, забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку при вступі до нової української школи, всі спортивні свята та розваги проводились із залученням батьків.

Наступність ЗДО та НВК №3

Розглядаючи питання забезпечення наступності у навчанні та вихованні між КДНЗ №6 «Любисток» та НВК №3 можна з впевненістю сказати про те, що це питання є невід’ємною частиною річного плану закладу, який ми стараємось виконувати: це відвідування дітьми старшої групи заходів в НВК, до шкільної бібліотеки, в приміщення 1 класу, до актової зали, шкільної їдальні. Діти старшої групи відвідують «Школу майбутнього першокласника» та більшість наших випускників 1 вересня щороку переступають поріг саме НВК №3.

На жаль, в зв’язку з карантином в закладі не було проведено комплексної діагностики психолого-педагогічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Система роботи щодо соціального захисту дитини .

Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма для дітей віком від двох до семи років «Дитина» надають величезного значення ролі батьків у вихованні їхніх дітей, тісній взаємодії родини та закладу дошкільної освіти, що є складовим найближчого дошкільнятам соціуму. Тому питання соціального захисту дітей в нашому закладі стоїть на належному рівні.

Для ведення цієї роботи в закладі за наказом № 31 від 21.01.2020 року призначено громадський інспектор вихователя Кандибаєву Н.А.

В закладі дошкільної освіти в наявності нормативні документи, якими ми керуємось з питань соціальної підтримки та допомоги дітям, а саме: Конституція України, Конвенція ООН «Про права дитини», Закон України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс, Закон України «Про дитяче харчування», Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», постійно керуємось наказами Управління освіти, рішенням міської ради з питань соціального захисту дітей та «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в КДНЗ м Вознесенська у 2020 році», рішення виконавчого комітету ВМР від 17.01.2020 року № 01, та наказу Управління освіти Вознесенської міської ради від 17.01.2020 року № 37 «Про вартість харчування у комунальних дошкільних навчальних закладах у 2020 році».

В річному плані роботи в розділі ІУ «Організаційно-педагогічна робота», сплановано ряд заходів з питань соціальної підтримки та допомоги дітям. Зроблені після вивчення соціального статусу кожної сімї висновки свідчать про те що: повних сімей налічується 90, неповних – 15, матері-одиначки –12, дітей-сиріт –1, дітей з інвалідністю – немає, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ---9, дітей , які постраждали внаслідок ЧАЕС –немає, дітей з багатодітних сімей - 9, дітей , батьки яких є учасниками бойових дій ---3. Такі складені соціальні паспорти допомагають нам у проведенні відповідної роботи з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. №1/9-352, від 04.10.2007 р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» педагогічним колективом дошкільного закладу розроблено ряд заходів:

 • Складено список дітей, які охоплені соціально-педагогічним патронатом мікрорайону;
 • Надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, діти яких не відвідують дошкільні заклади;
 • Формування соціально педагогічної компетентності сімї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • Створення банку даних дітей віком від 0 до 6-ти років мікрорайону Болгарка.;

Звернення громадян

На виконання п.6 Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 року, відповідно до ст.. 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян по ЗДО за наказами призначено відповідальну особу за ведення роботи по зверненню громадян, затверджено графік особистого прийому громадян, про продовження роботи телефону довіри по КДНЗ № 6 та призначено відповідальну особу за ведення обліку «Телефону довіри». Графіки прийому громадян вищестоящих органів: міської ради, Управління освіти знаходяться на видному місці у вестибюлі закладу.

Нормативні документи по роботі зі зверненням громадян, згідно чинного законодавства в письмовому та електронному вигляді є:

 • журнал особистого прийому громадян,
 • журнал реєстрації письмових звернень громадян,
 • справа для зберігання письмових звернень.

Усі вони включені до номенклатури справ закладу, грифи яких відповідають інструкції. Питання про стан роботи зі звернення громадян розглядались під час проведення загальних зборів трудового колективу Наказом по ЗДО щорічно затверджуються заходи на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про звернення громадян».

За звітний період зафіксовано 3 звернення громадян на особистому прийомі (2019) з них порушувались громадянами питання про нарахування та виплату зарплати при виході на пенсію. За І та ІІ квартали 2020 року зареєстровано 2 звернення громадян про надання роз’яснень щодо призупинення освітнього процесу по карантину та щодо приєднання ЗДО до НВК №3.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 952 від 21.10.2008 року щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян, внесено зміни, щодо заповнення журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян, журналу особистого прийому громадян, відповідно до Індексів питань до Класифікатора звернень громадян на 2020--2025 р.р.

Щоквартально подається звітність до Управління освіти Вознесенської міської ради, оформляться правильно, зауважень немає. Дані про звернення громадян співпадають з даними в журналах. Другий екземпляр звітів залишається у закладі для зберігання.

Письмових, колективних та повторних звернень громадян за звітний період не зареєстровано. Звернення, які були заявлені на особистому прийомі розглядалися одразу.

Фінансово-господарська робота.

Розвиток матеріально-технічної бази

Це складний, відповідальний напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється згідно кошторису. Формується кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

- місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності закладу, тобто, на створення комфортних умов для перебування дітей в закладі дошкільної освіти.

За залученням благодійної допомоги в заклад придбано: комплекти кухонного посуду з нержавіючої сталі та більшість залучених коштів використовується на проведення косметичних ремонтів групах та підсобних приміщеннях, для побутово-господарської роботи. Звіти по Благодійному фонду висвітлюємо на сайті ЗДО та в інформаційних куточках по групах щоквартально.

Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в хорошому стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими. Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично за рахунок батьків.

Аналізуючи роботу з розвитку закладу дошкільної освіти, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень, можна зробити висновок, що в нашому закладі сформовано цілісний освітній простір, у якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про життя та здоров’я кожної дитини. І в цьому сьогодні ми щиро вдячні нашій батьківській громаді.

Опалювальна , електрична, водопровідна та каналізаційна системи в закладі перебувають в належному стані, перебоїв та аварій не зареєстровано, систематично ведеться журнал обліку використання енергоносіїв, щоденно проводиться моніторинг використання енергоносіїв.

Сьогодні я хочу виразити щиру подяку раді Благодійного фонду закладу, в особі голови МБФ «Любисток» Рахубі А.В., членам батьківських комітетів кожної групи : І молодша група – ІІ молодша група --- Петелька Ользі, Нертик Лілії Василівні, середня група -- Хомченко Ользі Павлівні, Сандул Катерина Вадимівна, Синиця Ольга Іванівна, старша група --- Михайленко Інні Євгенівні, Свинобоєнко Анні Валеріївні, Майській Надії Олександрівні та всій батьківській громаді за посильну матеріальну допомогу нашому закладу.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Я все намагалася робити все можливе зі своїм колективом та батьками, щоб наш заклад дошкільної освіти був динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей.

Сьогодні хочу виразити щиру подяку своєму трудовому колективу за Ваше добросовісне відношення до своїх посадових обов’язків, за турботу і любов до дітей.

Вам, шановні батьки, велика дяка від всього колективу закладу за постійну підтримку нашого закладу для покращання матеріально-технічної бази в закладі. Низький Вам уклін за те, що ви не байдужі до своїх дітей, разом з нами піклуєтесь про їх фізичний та психологічний, розумовий розвиток, разом з нами радієте за них, радієте за наші успіхи.

Побажаю всім вам великого людського щастя, душевного спокою, здоров’я та миру в нашій державі.

Нехай нам щастить!

Кiлькiсть переглядiв: 149