ЗВІТ

керівника

КДНЗ № 6 «Любисток»

перед колективом та батьківською громадськістю про проведену роботу

за звітній період

2016-207 навчального року.

Завідувач КДНЗ № 6

МЕЛЬНИЧУК Т.П.

Шановні колеги, батьки, гості!

Файл.2

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. №178 «Положення про дошкільний навчальний заклад», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Мельничук Тетяна Павлівна, завідувач дошкільного навчального закладу №6 «Любисток», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 44 роки, маю звання «вихователь-методист»,вищої категорії звітую про основні напрямки своєї діяльності за перед колективом та громадськістю за проведену роботу за звітний період 2016-2017 навчального року.

Файл-3

Мета якого: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування :

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Файл 4.

Дошкільний навчальний заклад №6 «Любисток» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

--Конституція України;Ю Закону України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», положення про дошкільний навчальний заклад, БКДО, Закону України «Про Охорону праці», Закону України «Про Цивільний захист», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», Конвенції ООН «Про права дитини». А також відповідно власного Статуту та річного плану.

Файли 5-6.

Дошкільний навчальний заклад №6 в практиці роботи з дітьми дошкільного віку впроваджує освітні програми:

1. БКДО. Науковий керівник Богуш А.М.

2 Комплексна освітня програма виховання і навчання дітей віком від двох до семи років «Дитина».

А також використовуємо і додаткові освітні програми:

1. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості». Автори Борщ Р.М., Самойлик Д.В.

2 «Грайлик». Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Автор: Березина О.М.

3. «Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Автор: Єфименко М.М.

Файл.7.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку головною метою дошкільного закладу

---- є забезпечення реалізації освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлені дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Всі нові цікаві відомості про життя та здобутки дошкільного закладу ви можете знайти на сайті нашого дитячого садка, який відкритий для перегляду в інтернетмережі, запрошуємо до перегляду та проведення форуму.

Файл 8.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного закладу спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку. При цьому велика увага приділялась на основні пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу в 2016-2017 навчальному році були:

1. Сприяння розвитку мовної особистості дошкільника через призму БКДО, шляхом впровадження інноваційних технологій.

2. Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3. Формування основ здорового способу життя дитини дошкільного віку, як один з основних напрямків БКДО.

4. Широке використання інноваційних технологій та методик в галузі дошкільної музичної освіти.

А також поставлені були завдання на оздоровчий період 2017 року: збереження та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я дітей шляхом систематичного планового оздоровлення дітей та спортивно-масової роботи.

Файл 9.

Планування роботи КДНЗ №6 «Любисток» здійснювалось відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.р.» (додаток до листа МОН України від 16.06.2016 року №1/9-315)

--відповідно до Конвенції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

--керувались наказом МОН України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину»

Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно електронної реєстрації (черги) Всеукраїнської інформаційної системи управління освітою та на підставі заяв батьків, пред’явлення до закладу медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтв про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад №6 «Любисток» працює з 7.00 ранку до 17.45 годин вечора з п’ятиденним робочим тижнем.

Файл 10-11. Кадрове забезпечення.

В дошкільному навчальному закладі трудовий колектив складає 26 штатних одиниць, з них 22 жінки.

Педагогічних працівників --- 9 осіб, з них

--вихователі Гребінь О.В., Чернега В.С. мають повну вищу педагогічну освіту, Козаченко І.В. «спеціаліст ІІ категорії»;

-- музичний керівник Жукова В.Ю., має повну педагогічну освіту, спеціаліст «вищої категорії»;

--вихователі: Колесніченко А.М., Халупенко А.В., та Сворнєва І.В. мають базову вищу педагогічну освіту;

-- вихователь Романчук М.В., закінчила ІУ курс Миколаївського національного університету ім.. В.О.Сухомлинського.

-- сестра медична старша Ставертій С.В., має базову вищу освіту, спеціаліст «Вищої категорії»

-- обслуговуючий персонал – 17 осіб, з них: 4 помічника вихователів, 2 кухаря.

Групи укомплектовано відповідно до педагогічних та гігієнічних вимог.

В квітні місяці по ДНЗ проведено попередню комплектацію педагогічних кадрів на наступний 2017-2018 навчальний рік за відповідно поданими заявами, затверджено на загальних зборах трудового колективу, погоджено з ПК закладу та Управлінням освіти Вознесенської міської ради, видано наказ по ДНЗ №63 від 31.03.2017 року «Про попередню комплектацію педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік». Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по ДНЗ на початку нового навчального року. І я можу сказати про те, що виходячи з підбору кадрів, незважаючи на їх молодий вік, в нашому садочку є все, що складає підгрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

Атестація та підвищення професійної кваліфікації педагогічні працівники проходять відповідно до перспективних графіків проходження атестації та курсової перепідготовки, відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників». Атестацію на відповідність займаній посаді в 2016-2017 році пройшли вихователі Колесніченко А.М. та Халупенко А.В. Курсову перепідготовку в цьому навчальному році пройшла вихователь Халупенко А.А.

Файл 12.

Комунальний дошкільний навчальний заклад №6 «Любисток» підпорядкований Управлінню освіти Вознесенської міської ради, заснований в серпні 1967 році. В цьому році на початку нового навчального року ми будемо відзначати свій 50-ти річний ювілей. На даний час в закладі функціонують 4 групи раннього та дошкільного віку, в яких виховуються 125 дітей.

Файл 13.

Педагогічний колектив КДНЗ №6 «Любисток» у 2016-2017 навчальному році працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність педагогічні технології і методики дошкільної освіти.

У педагогічній практиці дошкільного закладу системної роботи щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників дедалі ширше використовуємо інтерактивні методи і прийоми, а саме, як традиційні так і нетрадиційні форми роботи з педкадрами за створеною структурою методичної роботи на навчальний рік.

Традиційні: педагогічна рада, яка проводилась в закладі 4 рази на навчальний рік , під час яких педагоги вирішували питання вивчення науково-методичного проблеми з активізації пізнавальних інтересів дітей з формування в них логіко-математичних та сенсорних знань та уявлень.

Традиційними залишаються методичні години, індивідуальні та групові консультації, анкетування та тестування педагогів, колективні перегляди занять та заходів педагогами, взаємовідвідування в режимі дня. Протягом навчального року працював також семінар по вивченню науково-методичної проблеми закладу де педагоги розглядали питання забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дошкільників, ефективності взаємодії музики, театру та художньої літератури на загальний розвиток дитини дошкільного віку та питання національно-патріотичного виховання.

В період між засіданнями педагогічних рад, семінарів в закладі проводились і нетрадиційні форми методичної роботи: «Ділова розмова», «Методичний квест», «Діагностика творчих здібностей педагога», «Творчий портрет педагога»

Файл 14,15,16,17,18.19,20

Другий основний напрямок по впровадженню інноваційних технологій --- є вивчення досвіду роботи педагогів дошкільного навчального закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності.

Так, вихователь першої молодшої групи працювала над вивченням проблемного питання «Мовленнєвий розвиток дітей раннього дошкільного віку» шляхом використання педагогічної спадщини педагога Марії Монтессорі, її методик та технологій з розвитку дітей . Вихователь навчає своїх малюків вміти слухати і розуміти мову дорослого, звернену до всіх, навчає нескладні вірші, утішки, пісеньки, казки, розповіді без показу наочності, виконувати прості словесні доручення. Алла Володимирівна сприяє розвитку інтересу дошкільнят до соціального світу, розвиває в малюків бажання спостерігати, пізнавати його, формує елементарні поняття про взаємини між людьми, формує доброзичливі стосунки між дітьми в групі. Невід’ємним в системі Марії Монтессорі є збагачення досвіду дітей різноманітними сенсорними враженнями: орієнтування у кольорах, у формі та величині предметів, просторі, ознайомлення з множиною, цьому вже навчає маленьких своїх вихованців Романчук М.В.

Вихователь ІІ молодшої групи Романчук Марина Володимирівна творчо працювала над вивченням проблемного питання «Формування культури мовлення дітей дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності» з використанням досвіту авторських методик К.Крутій по використанню схем-моделей для розвитку зв’язного мовлення дошкільників., навчає дітей розуміти значення та смислові відтінки слів, збагачує словник дітей різними частинами мови, пов’язаними з темами «Сім’я», «Людина серед людей», «Ввічливі малята», «Дитячий садок»

Вихователь середньої групи Козаченко Ірина Валеріївна розпочала вивчення проблемного питання «Використання нестандартних прийомів для розвитку описового мовлення дітей дошкільного віку», з використанням авторської методики Наталії Гавриш, розширюючи досвід своїх вихованців в предметному, соціальному світі, удосконалюючи звукову культуру мовлення, сприяє розвитку словникового запасу своїх вихованців, формує граматичну правильність мовлення, спонукаючи до вживання різних типів речень, дотримуючись граматичного ладу мовлення Головним завданням для педагога Козаченко І.В. є : розвиток зв’язного мовлення дітей та виховання в них любові до рідної мови, бажання нею спілкуватися.

Вихователь старшої групи Колесніченко Антоніна Миколаївна працювала над вивченням своєї проблемної теми « Національно-патріотичне виховання, як засіб формування мовленнєво-життєвих компетентностей дошкільників», керуючись програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», метою вивчення свого проблемного питання для вихователя було: поглиблення, узагальнення та активізація уявлення дітей про рідний край, про географічні, економічні та культурні відомості краю, розширення знань дітей про національні та державні символи України а саме головне це сприяння формуванню в дошкільнят любові до рідної Батьківщини, її мови , звичаїв та культури.

Вихователі дошкільного закладу широко впроваджували в практику роботи з дошкільниками авторську програму Миколи Єфименко «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» , яка була спрямована на збереження здоров’я, покращання показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на розвиток у дошкільників доцільно використовувати набутий руховий досвід у самостійній руховій діяльності, бажання досягати певних успіхів, долати перешкоди, особисті труднощі, отримувати м’язову насолоду від рухової діяльності а особливо дбати про своє здоров’я та бажання вести здоровий спосіб життя.

Музичник керівник Жукова Валерія Юріївна розпочала вивчення проблемного питання «Слухання музики розвиває», використовуючи методику Карла Орфа, головним принципом цієї технології – будувати музичне виховання дітей на ритмопластичній основі, з допомогою методики Судзукі музичний керівник навчає дошкільнят розуміти музику і самостійно виконувати музичні твори, технологія Габриели Рот навчає вихованців ритміки танців, система музичного виховання Золтана Кодая, яку використовувала музичний керівник Жукова В.Ю. виховує в дітей музикальність, уміння передавати свої емоції, почуття через музично-рухову і пісенну творчість.

Файл 21.

Для занять дітей, їх розвитку, навчання та виховання в КДНЗ №6 «Любисток» створено та обладнано приміщення: методичний кабінет, який є осередком методичного діяльності педагогічного колективу, медичний кабінет служить для надання дітям першої медичної допомоги, проведення антропометричних заходів, музично спортивна зала – центр проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільникам та музичних занять, свят та розваг. Окрема їдальня, кабінет завідувача має сучасний інтер’єр.

Файл 22.

В дошкільному закладі створено всі необхідні умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку для цього в кожній групі обладнані освітньо-виховні осередки:

Так виглядає розвивальне середовище в І молодшій групі «Калинка» вихователь Халупенко А.В.., помічник вихователя Писаренко О.О. в куточку природи педагоги виховують в малих дошкільнят перші навички догляду за рослинами та рибками в акваріумі, сенсорно-ігровий куточок обладнаний дидактичними іграшками, матеріалами для сенсорно-математичного розвитку, у фізкультурному куточку зібрано інвентар, який використовується дітьми під час самостійно-рухової діяльності.

Файл 23

Розвивальне середовище ІІ молодшої групи «Пролісок» вихователь Романчук М.В., помічник вихователя Подольська А.В. також обладнане новими сучасними меблями, які слуговують провідною потребою в активному пізнанні оточуючого світу , спілкуванні, визнанні та самостійності. Провідною діяльністю в такому розвивальному просторі – є гра, яка переходить від маніпулятивної до ролевої.

Файл 24.

Таким виглядає розвивальне середовище середньої групи «Сонечко», вихователь Козаченко І.В.., помічник вихователя Кандибаєва Н.А., яке має всі розвивальні осередки: куточок природи, який вводить дошкільнят в природниче довкілля,формує доцільну поведінку в природі, куточок національної символіки педагоги оформили відповідно до рекомендацій з патріотичного виховання, куточок книги розвиває в дітей стійкий інтерес до навчання, невід’ємними є ігрові куточки та фізкультурний.

Файл 25 -26

Розвивальний осередок старшої групи «Дзвіночок» вихователь Колесніченко А.М.., помічник вихователя Бурдукова О.А.., залучає старших дошкільників до різних видів діяльності для успішної їх підготовки до навчання в школі.

Файл-27. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма для дітей віком від двох до семи років «Дитина» надають величезного значення ролі батьків у вихованні їхніх дітей, тісній взаємодії родини та дошкільного закладу, що є складовим найближчого дошкільнятам соціуму. Тому питання соціального захисту дітей в нашому дошкільному закладі стоїть на належному рівні.

Для ведення цієї роботи в закладі за наказом № 31 від 21.01.2014 року призначено громадський інспектор вихователь Колесніченко А.М..

В дошкільному закладі в наявності нормативні документи, якими ми керуємось з питань соціальної підтримки та допомоги дітям, а саме: Конституція України, Конвенція ООН «Про права дитини», Закон України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс, Закон України «Про дитяче харчування», Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», постійно керуємось наказами Управління освіти, рішенням міської ради з питань соціального захисту дітей та «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в КДНЗ м Вознесенська», рішення виконкому № 2 від 13.01.2017 року, та наказу Управління освіти Вознесенської міської ради № 25 від 13.01.2017 року «Про вартість харчування у комунальних дошкільних навчальних закладах у 2017 році».

В річному плані роботи в розділі ІУ «Організаційно-педагогічна робота», сплановано ряд заходів з питань соціальної підтримки та допомоги дітям. Зроблені після вивчення соціального статусу кожної сімї висновки свідчать про те що: повних сімей налічується 90, неповних – 20, матері-одиначки –10, дітей-сиріт –0, дітей з інвалідністю – нема, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ---25, дітей , які постраждали внаслідок ЧАЕС –немає, дітей з багатодітних сімей - 16. Такі складені соціальні паспорти допомагають нам у проведенні відповідної роботи з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. №1/9-352, від 04.10.2007 р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» педагогічним колективом дошкільного закладу розроблено ряд заходів:

· Видано наказ по ДНЗ №38 від 19.01.2017 року «Про здійснення соціально-педагогічного патронату по мікрорайону Болгарка»

· Складено список дітей, які охоплені соціально-педагогічним патронатом мікрорайону;

· Надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, діти яких не відвідують дошкільні заклади;

· Формування соціально педагогічної компетентності сімї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

· Створення банку даних дітей віком від 0 до 6-ти років мікрорайону Болгарка.;

Файл 29. Концепція розвитку

Дошкільний навчальний заклад №6 «Любисток» продовжує працювати за Концепцією розвитку , розробленою моделлю --- «Екологічний дошкільний заклад», який виховує в дошкільнят любов до природи, до її збагачення та збереження. В квітні місяці поточного року за наказом по дошкільному закладу оголошено проведення Акції «Весняна толока» по благоустрою території, дитячих ігрових майданчиків, вихователі разом з батьками долучились до проведення обласного екологічного проекту, взявши участь у проведенні флеш-мобу «Приєднайся до дня довкілля – посади дуба – оберіг українського народу».

Файл 30 Фізкультурно-оздоровча робота.

В дошкільному закладі створено відповідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму: ми маємо просторий музично-спортивний зал, спортивні майданчики на подвір’ї закладу, в кожній віковій групі обладнано фізкультурні центри. Для кожної вікової групи розроблено плани організації фізкультурно-оздоровчої роботи, відповідно до методично-інструктивних рекомендацій МОН України «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», що включають в себе: ранкову гімнастику, рухливі та малорухливі ігри, загартувальні процедури (традиційні , нетрадиційні), щоденні фізкультурні заняття та вправи, самостійна рухова діяльність, фізхвилинки, фізпаузи, дитячий туризм, фізкультурні спортивні свята та розваги. Сестрою медичною старшою Ставертій С.В. ведеться гурток «Корегуюча гімнастика для малят» для дітей з порушенням та попередженням плоскостопості , сколіозу.

Протягом року ведеться робота по проведенню обов’язкових спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, відповідно до Положення про проведення обов’язкових спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, які визначені Регламентами нормативних документів дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України: спортивні змагання «Перші кроки», «Дні здоров’я і фізичної культури», «Веселі старти»» (1 раз у квартал), «Олімпійський тиждень», під час цих заходів з дошкільниками проводять за відповідними сценаріями ігри, спортивні естафети, конкурси, змагання, масові забіги, до участі яких залучаються дорослі та батьки. По закінченню відповідних заходів до Управління освіти вчасно подається звіт про дату і місце проведення, форма проведення, кількість дітей, що брали участь, відповідальні, кількість залучених батьків та інших осіб для успішного проведення заходу. Хочу відзначити, що в цьому році з допомогою всіх працівників закладу було значно поповнено матеріальну базу нетрадиційним обладнанням, виготовленим власноруч.

Файл 31.

Для збереження та зміцнення здоров’я дітей в дошкільному закладі проводиться відповідна медичко-профілактична робота, а саме:

n три разове харчування (раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами)

n аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня;

n загартовуючи процедури: ходьба босоніж після сну по доріжці здоров’я, гімнастика пробудження, ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури.

n Щоденне часткове та сквозникове провітрювання;

n Щоденний вранішній фільтр дітей з вимірюванням температури тіла.;

n ДНЗ в достатній кількості забезпечений дезінфікуючими та миючими засобами.

n Щоденні прогулянки на свіжому повітрі, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття та дитячий туризм.

n

Файл 32.

Назва хвороби

Кількість груп у яких були випадки хвороби

Кількість випадків

Кількість випадків з дітьми до 3-х років

Кількість випадків з дітьми старше

3-х років

2016

2015

2016

2015

2016

2015

ГРВІ

4

47

70

18

20

29

50

Бронхіт

4

52

27

14

8

38

19

Трахеїт

4

33

54

9

25

24

29

Риніт

0

2

0

--

0

2

0

Ангіна-

0

2

0

--

--

2

0

Коньюктевіт

1

2

2

2

0

--

2

Дерматит

2

6

3

1

2

0

3

Отит

1

5

1

1

--

4

1

Пневмонія

0

1

0

--

--

1

0

Лімфаденіт

0

1

0

--

--

1

0

Скарлатина

0

1

0

--

0

0

--

Всього:

152

205

45

40

107

165

Аналізуючи стан захворювання дітей за 2016 рік в порівнянні з минулим 2015 роком захворюваність дітей значно зменшилась.

Файл 33 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В КДНЗ №6 “ЛЮБИСТОК”

Харчування дітей --- одне з найважливіших завдань закладу. З метою контролю та удосконаленням роботи з організації харчування дітей наказом №9 від 03 січня 2017 року продовжено роботу ради з організації харчування дітей в дошкільному закладі до складу якої входить завідувач, сестра медична старша, завідувач господарством, головний бухгалтер, голова ПК, кухар, голова батьківської ради закладу, які уповноважені контролювати роботу харчоблоку, дотримання існуючих натуральних норм, організацією забезпечення продуктами , їх якістю, організацією харчування по групах, дотримання санітарно-гігієничних умов приймання їжі, роботу з постачальниками.

Основними постачальниками продуктів харчування в дошкільному закладі є ПП «Менада», ВАТ «Вознесенський хлібзавод». Всі продукти, які поступають в комору приймаються в присутності членів ради, сертифіковані, доставляються в спеціалізованих для перевезення продуктів автотранспортах, які мають санітарні паспорти затверджені головним управлінням Держпродспоживслужби у Миколаївській області, водіями представлено копії медичних карток.

Режим харчування дітей у нашому закладі – триразовий: сніданок, обід, полуденок.

Оганізація харчування здійснюється відповідно до нормативно –правових документів: Закеон України “Про дитяче харчування”, наказ МОН України та Мінохорони здоровя України №298/227 від17.04.2006 р. зі змінами до інструкції з харчування дітей затверджених наказом №202/165 від 20.02.2013 року.

Харчування дітей здійснюється відповідно до орієнтовного десятиденного меню на зимово-весняний та літньо-осінній період, які затверджуються керівником закладу.

При наявності довідки від лікаря здійснюється дієтичне харчування: стіл №5

Файл 34 ОПЛАТА ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

(згідно Закону України «Про дошкільну освіту»)

Розмір плати для батьків за харчування у КДНЗ становить 75% вартості харчування однієї дитини на день ----- 15 гривень;

--розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей до 18 років та для батьків дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

--не справляється плата за харчування у ДНЗ з батьків або осіб, які їх замінюють дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям”, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сімї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних

дошкільних навчальних закладах.

Доплата з бюджету міської ради на харчування на день становить: 25 % --- 5.00 гривень.

Файл 35

Аналіз харчування дітей при нормі на одну дитину за 5 місяців 2017 року в грамах на основні види продуктів харчування становить:

мясо

Масло вершкове

олія

Крупи, бобові, макаронні вироби

хліб

цукор

картопля

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

60

100

12

21

6

9

30

45

75

120

35

45

130

190

52,7

84,3

11,6

20,9

5,8

8,9

47

59

73,6

118

34,2

44,5

116

134

овочі

молоко

Сир твердий

Сир домашній

сметана

яйце

риба

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

180

230

350

400

3

5

35

45

5

10

0,25

0,5

20

45

108

139

212

256

2,05

2,37

20

26

4,5

5,3

0,23

0,23

14

20

фрукти

соки

сухофрукти

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

45

100

50

70

10

10

18

23

25

25

8,5

8,5

Відповідальною особою за організацією харчування призначена

сестра медична старша Ставертій С.В.

файл -37

Охорона праці, система роботи закладу щодо попередження травматизму

В дошкільному закладі введено в дію систему управління охороною праці;

За 2016 рік травматизму під час навчально-виховного процесу не відбулося;

Травмовано в побуті працівників 2 особи, серед дітей травмовано 1 дитина;

З початку 2017 року травмувань під час навчально-виховного процесу немає, травмована в побуді серед працівників закладу – 1 особа, а серед дітей травмована в побуті 1 дитина;

Постійно-діюча комісія з ОП регулярно проводить первинні, періодичні, повторні та інші інструктажі з працівниками закладу;

При прийнятті на роботу працівником заповнюється “Контрольний лист. Форма К-1”;

Між адміністрацією та трудовим колективом ДНЗ складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований Управлінням праці і соціального захисту населення на 2015-2020 роки;

Розроблені плани евакуацій учасників навчально-виховного процесу закладу на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій а також плани евакуацій на випадок дій воєнного характеру;

Облаштовано сховища на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, призначені відповідальні особи та проведені тренувальні дії

з дітьми та працівниками закладу;

Розроблено пам'ятки “ Дії населення під час виникнення надзвичайних ситуацій”

Файл -38. Тиждень безпеки дитини.

На виконання наказу Управління освіти № 195 від 20.03.2017 року «Про підготовку і проведення підсумкових занять з цивільного захисту» в закладі проведено День охорони праці , а в період з 15 по 19 травня проводився «Тиждень безпеки дитини» під час якого з дошкільниками проводились заняття, бесіди, екскурсії, свята , відповідно до проведення тематичного дня , а саме: .Понеділок – «Дитина серед людей» під час якого в дошкільників вихователі виховували навички спілкування з незнайомими людьми, вівторок пройшов під темою «Вогонь добрий – вогонь злий» де в педагоги закріпили знання дітей про причини виникнення пожежі та правила їх безпеки. В день , коли вивчалось питання «Безпечні і небезпечні вулиці і дороги» в дошкільнят навчали правил дорожнього руху, «Природа друг – коли ти її добре знаєш», в цей день дошкільнят навчали вести себе в природничому довкіллі, день коли розглядали питання «Умій захистити себе сам – допоможи іншому» вихователі давали дітям поняття про стихійні лиха та вміння поводитись у надзвичайних ситуаціях.

Файл 39-41

Організація роботи із сім’ями вихованців:

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати активні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього активні форми співпраці:

· Батьківські збори;

· Індивідуальні консультації;

· Виготовлення саморобок разом з дітьми та представлення їх на виставку;

· Участь батьків в проведенні свят, спортивних розваг;

· Участь в проведенні Акції «Казка навколо нас!» по благоустрою території закладу, групових майданчиків;

· Дні відкритих дверей;

· Інформаційні куточки для батьків «Навчаємо та виховуємо дитину разом з нами»

Файл -43 Звернення громадян

На виконання п.6 Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 року, відповідно до ст.. 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян по дошкільному закладу за наказом № 2 від 03.01.2017 року призначено відповідальну особу за ведення роботи по зверненню громадян, наказом № 3 від 03.01.2017 року затверджено графік особистого прийому громадян, наказом № 4 від 03.01.2017 року видано наказ про продовження роботи телефону довіри по КДНЗ № 6 на 2017 рік та призначено відповідальну особу за ведення обліку «Телефону довіри». Графіки прийому громадян вищестоящих органів: міської ради, Управління освіти знаходяться на видному місці у вестибюлі закладу.

Нормативні документи по роботі зі зверненням громадян, згідно чинного законодавства в письмовому та електронному вигляді є:

· журнал особистого прийому громадян,

· журнал реєстрації письмових звернень громадян,

· справа для зберігання письмових звернень.

Усі вони включені до номенклатури справ закладу, грифи яких відповідають інструкції. Питання про стан роботи зі звернення громадян розглядались під час проведення загальних зборів трудового колективу (протокол № 1, 27.01.2017 року). Наказом №34 від 13.01.2017 року затверджено заходи на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про звернення громадян».

За звітний період зафіксовано 5 звернень громадян на особистому прийомі (2016 -2017 навчальний рік) з них порушувались громадянами питання про нарахування та виплату зарплати при виході на пенсію 2 особи, 3 особи звертались з питанням працевлаштування .

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 952 від 21.10.2008 року щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян, внесено зміни, щодо заповнення журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян, журналу особистого прийому громадян, відповідно до Індексів питань до Класифікатора звернень громадян.

Щоквартально подається звітність до Управління освіти Вознесенської міської ради, оформляться правильно, зауважень немає. Дані про звернення громадян співпадають з даними в журналах. Другий екземпляр звітів залишається у закладі для зберігання.

Письмових, колективних та повторних звернень громадян за звітний період не зареєстровано. Звернення, які були заявлені на особистому прийомі розглядалися одразу.

Файл 44 Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово- господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим разом з управлінням освіти, міською радою. Фінансові асигнування на 2016 рік було заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу (виділені були кошти з місцевого бюджету на придбання 2 – х принтерів– 8695.00 грн, встановлено в чотирьох групах душеві піддони на суму ---- 21181.75 грн., придбано 24 комплекти постільної білизни ---- 4950.00 грн. ,

А також залучено кошти з місцевого бюджету для проведення ремонту даху та стелі в другій молодшій групі на суму --- 36334.96 грн. та на придбання шестикомфорної електричної плити -- 15999.00 грн.

Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в хорошому стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими. Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично за рахунок батьків.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень, можна зробити висновок, що в нашому дошкільному закладі сформовано цілісний освітній простір, у якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про життя та здоров’я кожної дитини. І в цьому сьогодні ми щиро вдячні нашій батьківській громаді.

Опалювальна , електрична, водопровідна та каналізаційна системи в дошкільному закладі перебувають в належному стані, перебоїв та аварій не зареєстровано, систематично ведеться журнал обліку використання енергоносіїв, щоденно проводиться моніторинг використання енергоносіїв.

Сьогодні я хочу виразити щиру подяку раді Благодійного фонду закладу, в особі голови МБФ «Любисток» Михайловській О.М., членам батьківських комітетів кожної групи : І молодша група --- Бурдуковій Оксані Анатоліївні, Михайленко Інні Євгенівні, Свинобоєнко Анні валеріївні, ІІ молодша -- Синиці Руслані Валеріївні, Протас Ганні Вікторівні, середня група – Стоєнко Віті Михайлівні, Самолюк Марині Сергіївні, Волкову Владиславу Валентиновичу, Діхтяр Юлії Володимирівні, старша група – Мальованій Тетяні Миколаївні, Кандибаєвій Наталії Анатоліївні, Соловйовій Ларисі Олександрівні, Шуляк Лілії Валеріївні та всій батьківській громаді за посильну матеріальну допомогу нашому закладу.

Файл 45

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Я все намагалася робити все можливе зі своїм колективом та батьками, щоб наш дошкільний заклад був динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей.

Сьогодні хочу виразити щиру подяку своєму трудовому колективу за Ваше добросовісне відношення до своїх посадових обов’язків, за турботу і любов до дітей.

Вам, шановні батьки, велика дяка від всього колективу закладу за постійну підтримку нашого дошкільного закладу для покращання матеріально-технічної бази в закладі. Низький Вам уклін за те, що ви не байдужі до своїх дітей, разом з нами піклуєтесь про їх фізичний та психологічний, розумовий розвиток, разом з нами радієте за них, радієте за наші успіхи.

Мені, як керівнику дошкільного закладу, належить відповідальне місце, щоб постійно проявляти свій високий професійний обов’язок по створенню належних умов в дитячому садку, по покращанню матеріально-технічної бази, піклуватись про їх життя та здоров’я.

Знову маю сподівання продовжувати творчу співпрацю з колективом, ЗОШ № 3, батьківською громадськістю на наступний 2017-2018 навчальний рік і сподіваюсь на Вашу підтримку, шановні мої колеги та батьки.

Нехай нам щастить!

/Files/images/IMG_4472.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 200